View Post

Tripadvisor Forum Hrvatska

Tripadvisor Forum Hrvatska Vam omogućuje kao turističkom djelatniku da napravite bolji profil vaših potencijalnih klijenata, ovisno o kom turističkom segmentu je riječ. Izrazito velik broj Američkih i Britanskih turista se oslanjaju na Tripadvisor Forum kao pouzdani izvor informacija prilikom planiranja njihovog boravka u Hrvatskoj. Jednako je činjenica da veliki broj njih žele što ekonomičnije proći prilikom rezerviranja izleta te prilikom …